Айыл өкмөт башчысын эл шайлаш керекби же жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлаш керекби?

50% / 1
50% / 1

бардык добуштардын саны: 2

Сурамжылоо аяктады