Акимдер эл тарабынан шайланса туура болобу?

78,8% / 145
15,8% / 29
5,4% / 10

бардык добуштардын саны: 184

Сурамжылоо аяктады