Жолдогу сууну сүзүп өтүү керекпи?

Жолдогу сууну сүзүп өтүү керекпи?

50% / 3
33,3% / 2
16,7% / 1

всего голосов: 6

Голосование завершилось