Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча

08:00, 10-05-2022 карата

10:00, 16-11-2023 карата

13:00, 23-10-2023 карата

18:09, 20-02-2022 карата