Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча

10:00, 22-09-2021 карата

14:00, 22-09-2021 карата

12:00, 22-09-2021 карата

20:19, 12-09-2021 карата