Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча

08:00, 10-05-2022 карата

20:00, 09-08-2022 карата

12:00, 09-08-2022 карата

18:09, 20-02-2022 карата