Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча

08:00, 10-05-2022 карата

05:00, 08-12-2022 карата

06:00, 07-12-2022 карата

18:09, 20-02-2022 карата