Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча

10:00, 02-06-2020 карата

08:00, 02-06-2020 карата

11:00, 02-06-2020 карата

18:10, 01-06-2020 карата