Кыргызстанда коронавирус менен катталган медиктер

Облустар Бардык катталгандар Медиктер Пайыз
Бишкек шаары7393722073%
Чүй247549423.8%
Жалал-Абад143635603.9%
Ош120395594.6%
Ысык-Көл111313883.5%
Баткен109187196.6%
Ош шаары93446867.3%
Нарын36831824.9%
Талас34621333.8%
Өлкө боюнча16384664934%
09:00, 01-08-2021 карата

12:06, 19-02-2021 карата

Кароолор: 9775