Кыргызстанда коронавирус менен катталган медиктер

Облустар Бардык катталгандар Медиктер Пайыз
Бишкек шаары9528127392.9%
Чүй3113112344%
Жалал-Абад165276554%
Ысык-Көл141834913.5%
Ош128666114.7%
Баткен123788266.7%
Ош шаары98827067.1%
Талас42681633.8%
Нарын42311974.7%
Өлкө боюнча20099377283.8%
08:00, 10-05-2022 карата

12:06, 19-02-2021 карата

Кароолор: 30010