Кыргызстанда коронавирус менен катталган медиктер

Облустар Бардык катталгандар Медиктер Пайыз
Бишкек шаары4272115333.6%
Чүй183147674.2%
Жалал-Абад106954023.8%
Ош92894194.5%
Ысык-Көл92373363.6%
Баткен74294546.1%
Ош шаары68945908.6%
Нарын29011615.5%
Талас2802973.5%
Өлкө боюнча11037048884.4%
10:00, 13-06-2021 карата

12:06, 19-02-2021 карата

Кароолор: 6841