Кыргызстанда коронавирус менен катталган медиктер

Облустар Бардык катталгандар Медиктер Пайыз
Бишкек шаары46814130.1%
Нарын3738222%
Ош2192913.2%
Ош шаары2077636.7%
Жалал-Абад1622414.8%
Чүй13396.8%
Баткен29310.3%
Ысык-Көл14
Талас
Өлкө боюнча184536419.7%
10:00, 02-06-2020 карата

14:10, 02-06-2020 карата