Кыргызстанда коронавирус менен катталган медиктер

Облустар Бардык катталгандар Медиктер Пайыз
Бишкек шаары8121723552.9%
Чүй270659793.6%
Жалал-Абад154585823.8%
Ысык-Көл127384303.4%
Ош123535674.6%
Баткен116587626.5%
Ош шаары94996927.3%
Нарын40591904.7%
Талас38511383.6%
Өлкө боюнча17794168143.8%
10:00, 22-09-2021 карата

12:06, 19-02-2021 карата

Кароолор: 14110