Кыргызстанда коронавирус менен катталган медиктер

Облустар Бардык катталгандар Медиктер Пайыз
Бишкек шаары9173126572.9%
Чүй2972011493.9%
Жалал-Абад162416333.9%
Ысык-Көл137894753.4%
Ош127716104.8%
Баткен121548096.7%
Ош шаары97927057.2%
Талас41891623.9%
Нарын41761964.7%
Өлкө боюнча19460775013.9%
10:00, 22-01-2022 карата

12:06, 19-02-2021 карата

Кароолор: 16748