Облусту тандаңыз

Район/шаар/айылды тандаңыз
Орозо календары – 2022
ОРОЗО АЙЫ АЙДЫН КҮНҮ АПТА КҮНҮ Ооз жабуу убактысы Ооз ачуу убактысы
1 13-апрель ШШШейшемби
2 14-апрель ШРШаршемби
3 15-апрель БШБейшемби
4 16-апрель ЖМЖума
5 17-апрель ИШИшемби
6 18-апрель ЖШЖекшемби
7 19-апрель ДШДүйшөмбү
8 20-апрель ШШШейшемби
9 21-апрель ШРШаршемби
10 22-апрель БШБейшемби
11 23-апрель ЖМЖума
12 24-апрель ИШИшемби
13 25-апрель ЖШЖекшемби
14 26-апрель ДШДүйшөмбү
15 27-апрель ШШШейшемби
16 28-апрель ШРШаршемби
17 29-апрель БШБейшемби
18 30-апрель ЖМЖума
19 1-май ИШИшемби
20 2-май ЖШЖекшемби
21 3-май ДШДүйшөмбү
22 4-май ШШШейшемби
23 5-май ШРШаршемби
24 6-май БШБейшемби
25 7-май ЖМЖума
26 8-май ИШИшемби
27 9-май ЖШЖекшемби
28 10-май ДШДүйшөмбү
29 11-май ШШШейшемби
30 12-май ШРШаршемби
31 13-май БШБейшемби
32 14-май ЖМЖума
33 15-май ИШИшемби
34 16-май ЖШЖекшемби
35 17-май ДШДүйшөмбү
36 18-май ШШШейшемби
37 19-май ШРШаршемби
38 20-май БШБейшемби
Кароолор : 1 353 285