Өзгөн шаардык кеңеши

«Замандаш» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

#Аты-жөнүТуулган күнүУюмКызматыБилими
1Жолдошалиев Абдырахман Тобокалович17.10.1957Узгенское районное управление СФКРНачальник управления, 11.03.2013 -Высшее образование
2Юлдашев Азамжан Нугманович15.12.1954БезработныйВысшее образование
3Абакджанова Дилрабо Махаматрасуловна04.07.1980БезработнаяВысшее образование
4Абакджанов Махаматрасул01.06.1953БезработныйВысшее образование
5Джакыпов Алмаз Назармаматович16.10.1985Адвокатура Узгенского районапомощник адвокатаВысшее образование
6Аскарова Мавлюдахан Акрамовна18.01.1980БезработнаяВысшее образование
7Разикбаев Анваржон Ахмаджанович11.04.1980Узгенское районное управление СФКРВедущий специалист, 09.10.2003 -Высшее образование
8Аширбаев Фарходжон Махаммаджанович03.05.1979БезработныйСреднее образование
9Мамытова Айнура Исламбековна17.03.1975Узгенское районное управление СФКРГлавный специалист, 04.07.1997 -Высшее образование
10Шакиржанов Махамаджан Юлдашович12.01.1953БезработныйВысшее образование
11Азимжанов Азатбек Мамиржанович27.06.1987БезработныйСреднее образование
12Мирюсупова Насибахон Эргешбаевна21.06.1973БезработнаяСреднее специальное образование
13Кенжекулов Сүйөрбек Карыбекович23.10.1990БезработныйВысшее образование
14Калматов Чынгыз Шайловбекович02.12.1991БезработныйВысшее образование
15Ибрагимова Муяссархон Арапбаевна19.01.1983БезработнаяВысшее образование
16Юлдашев Азизбек Азамжанович24.06.1981БезработныйВысшее образование
17Сейдалиев Асылбек Маматкасимович25.11.1984БезработныйВысшее образование
18Каримжанова Калбу25.02.1955БезработнаяСреднее образование
19Чолуков Уран Абдиназарович12.08.1982БезработныйВысшее образование
20Абабакиров Рустамжан Махаматюнусович02.08.1977БезработныйСреднее образование
21Маматахунова Гулбахор Батахуновна14.09.1983БезработнаяСреднее образование
22Юлдашев Хусан Азамжанович04.05.1983БезработныйСреднее образование
23Шакиржанов Мирахбаржан Махамаджанович19.09.1982БезработныйСреднее образование
24Юлдашева Зилола Равшанбековна08.07.1985БезработнаяВысшее образование
25Койчукулов Манас Раманкулович25.06.1989БезработныйВысшее образование
26Кулеков Аскат Акматбекович27.01.1992БезработныйВысшее образование
27Юлдашева Дурдона Азамжановна21.09.1989БезработнаяСреднее специальное образование
28Турдумамат уулу Теңдик31.08.1992БезработныйВысшее образование
29Тилавалдиев Хабибулла28.04.1952БезработныйСреднее образование
30Маткаримова Дилфуза Зухридинбобуровна08.06.1989БезработнаяВысшее образование
31Юсупов Мухаммаджон Махмутжонович08.03.1990БезработныйСреднее образование
32Идиатуллин Ильнар Хусеинович04.08.1987БезработныйСреднее специальное образование
33Абакджанова Нодирабегим Махамматазизовна05.08.1990БезработнаяСреднее образование
34Юлдашев Илхамжан Аманжанович25.01.1982БезработныйСреднее образование
35Махмуджон Угли Анваржон21.08.1991БезработныйСреднее образование
36Махаматжанова Оминахон Махамадаминовна21.12.1987БезработнаяСреднее образование
37Ниязов Абдулазиз Абдурахманович23.04.1984БезработныйСреднее образование
38Атабаев Сирожидин Киргизбаевич29.09.1987БезработныйСреднее образование
39Бекмаматова Гүлпари Калыбековна03.01.1978БезработнаяСреднее образование
40Разыков Уткирбек Мухтарович30.04.1983БезработныйСреднее образование
41Атабаев Фуркат Махаматкосимович23.06.1996БезработныйВысшее образование
42Абдыллаева Дуния Анарбаевна30.04.1973БезработнаяВысшее образование
43Хайдаров Исмоилжон Зайнабидинович22.03.1975БезработныйВысшее образование
44Абдрахманов Арибжан Азимжанович17.02.1976БезработныйСреднее образование
45Абазова Сулучач Абсаматовна06.06.1977БезработнаяВысшее образование
46Жакыпов Өмүрбек Каримжанович05.03.1969БезработныйСреднее образование
47Базаркулов Алмазбек Рыскулович20.06.1972БезработныйВысшее образование
48Номанжанова Матлубакан24.09.1954БезработнаяВысшее образование
49Нурбеков Манас Нурбекович14.09.1995БезработныйСреднее специальное образование
50Оморов Ильгиз Семетеевич23.10.1990БезработныйСреднее образование