Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Өлкө боюнча

АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 1 062 099 79.38% 1 048 660 79.32%
Каршы 182 933 13.67% 181 370 13.72%
Всего 1 338 063 1 322 124

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы