18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Бишкек шаары

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 1
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 79 244 60.66% 78 854 60.56%
Каршы 47 166 36.1% 46 996 36.09%
Всего 130 642 130 215

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы