18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Ош шаары

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 1
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 57 602 80.64% 55 814 80.33%
Каршы 8 859 12.4% 8 629 12.42%
Всего 71 428 69 483

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы