18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Жалал-Абад облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 12
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 228 901 84.26% 225 168 84.24%
Каршы 21 628 7.96% 21 363 7.99%
Всего 271 660 267 281

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы