18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Ысык-Көл облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 7
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 99 170 85.77% 99 170 85.77%
Каршы 10 477 9.06% 10 478 9.06%
Всего 115 619 115 617

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы