18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Нарын облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 6
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 69 166 82.84% 69 167 82.85%
Каршы 9 395 11.25% 9 394 11.25%
Всего 83 489 83 489

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы