18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Ош облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 7
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 242 212 84.33% 235 516 84.36%
Каршы 22 335 7.78% 21 691 7.77%
Всего 287 210 279 165

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы