18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Чүй облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 9
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 138 808 70.93% 137 946 70.91%
Каршы 41 734 21.32% 41 479 21.32%
Всего 195 709 194 550

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы