18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Баткен облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 6
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 92 455 84.27% 92 458 84.28%
Каршы 9 524 8.68% 9 524 8.68%
Всего 109 709 109 708

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы