18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Тышкы иштер министрлиги

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 1
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 2 475 78.13% 2 484 78.41%
Каршы 668 21.09% 668 21.09%
Всего 3 168 3 168

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы