16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча (катышкандар - 56.20%)

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги
Жеңген партиялар ЖКте канча орун алышат?

Жалпы 120 орун

* - орундарды бөлүштүрүү болжолдуу,
расмий жыйынтыкты БШК жарыялайт
Тема боюнча акыркы жаңылыктар
21 октября 2020-ж.
9 октября 2020-ж.
6 октября 2020-ж.
5 октября 2020-ж.