16:39, 24-11-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча (катышкандар - 56.20%)

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги
Жеңген партиялар ЖКте канча орун алышат?

Жалпы 120 орун

* - орундарды бөлүштүрүү болжолдуу,
расмий жыйынтыкты БШК жарыялайт
Тема боюнча акыркы жаңылыктар (3-баракча)
4 октября 2020-ж.
3 октября 2020-ж.
2 октября 2020-ж.
1 октября 2020-ж.
30 сентября 2020-ж.