Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги
Жеңген партиялар ЖКте канча орун алышат?

Жалпы 120 орун

* - орундарды бөлүштүрүү болжолдуу,
расмий жыйынтыкты БШК жарыялайт
Тема боюнча акыркы жаңылыктар (5-баракча)
11 сентября 2020-ж.
10 сентября 2020-ж.
9 сентября 2020-ж.
8 сентября 2020-ж.
7 сентября 2020-ж.
4 сентября 2020-ж.
3 сентября 2020-ж.
2 сентября 2020-ж.
1 сентября 2020-ж.