Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги
Жеңген партиялар ЖКте канча орун алышат?

Жалпы 120 орун

* - орундарды бөлүштүрүү болжолдуу,
расмий жыйынтыкты БШК жарыялайт
Тема боюнча акыркы жаңылыктар (6-баракча)
30 августа 2020-ж.
28 августа 2020-ж.
27 августа 2020-ж.
25 августа 2020-ж.
24 августа 2020-ж.
22 августа 2020-ж.
21 августа 2020-ж.
20 августа 2020-ж.
19 августа 2020-ж.
18 августа 2020-ж.
17 августа 2020-ж.
15 августа 2020-ж.
18 июля 2020-ж.
15 июля 2020-ж.
13 июля 2020-ж.
8 июля 2020-ж.
6 июля 2020-ж.