«Бутун Кыргызстан» партиясы

Саясий партиянын кыскартылган аталышы: «Бутун Кыргызстан».

ЮЖБРге катталган күнү:

Алгачкы катталган күнү:1-декабрь,2006-жыл.

Кайрадан катталган күн: 28.01.2016-жыл.  Саясий партияны ачуу жолу:  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик башкарууга аралашып жаткан, максаты жана идеясы бир, Кыргыз Республикасынын жарандарын бириктирүү.

Устав кабыл алынган күн: 

1-декабрь, 2006-жыл.

Каттоодон өткөн аймактык бөлүмдөр:

Ар дайым иштөөчү жамааттык башкаруу органы: Саясий кеңеш.

 

«Бутун Кыргызстан» партиясынын талапкерлеринин тизмеси


Партиялардын тизмесине кайтуу