«Кыргызстан» партиясы

Партиянын кыскартылган аты: Кыргызстан СП

Кирүү датасы ЕРЮЛ:24.06.2010 ж. тартып

Уставдын кабыл алынган күнү: 09.07.2015 г.

Катталган аймактык бөлүмдөр: 40

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы:   
 

  Политсовет

«Кыргызстан» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

Шайлоонун жыйынтыгы: 8.71% (Толук)


Партиялардын тизмесине кайтуу