«Мекенчил» партиясы

Саясий партиянын кыскача аталышы: Мекенчил” СП

Биридиктүү юридикалык жактардын реестрине киргизилген датасы:

Саясий партияны түзүү жолу: Уюштуруучулардын саясий партия түзүү чечими 

Уставды кабыл алуу күнү: 29.04.2010 г.

Каттоого алынган аймактын бөлүмдөрдүн саны: 9

Туруктуу иштеп турган коллегиалдуу орган: Саясий кеңеш

 

«Мекенчил» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

Шайлоонун жыйынтыгы: 6.93% (Толук)


Партиялардын тизмесине кайтуу