«Республика» партиясы

ПАРТИЯНЫН ПАСПОРТУ

 Толук аталышы:   «РЕСПУБЛИКА» САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ

Партиянын эмблемасы:

Кыскартылган аталышы:   «РЕСПУБЛИКА» СП

Иштоо формасы:   саясий партия

Чет элдик улуш:   жок

Тузулушу:  физикалык тараптардын ыктыярдуу бирикмеси

Мамлекеттик каттоо

жана кайра каттоо:   кайра каттоо,  22.04.2014

Менчиктин туру:   жеке менчик

Каттоо номери:   24726-3300-ПП

ОКПО коду:   24545260

Дареги:    Бишкек ш., Октябрь району, Горького к. ½

Телефону:    0 (312) 532639

Электрондук дареги:   respublikapr@republic.kg

Жетекчилик тууралуу маалымат:   “РЕСПУБЛИКА” СП Торагасы

«Республика» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

Шайлоонун жыйынтыгы: 5.81% (Толук)


Партиялардын тизмесине кайтуу