«Социал-демократы» партиясы

Саясий партиянын кыскартылган аталышы:

«Социал-демократтар» партиясы

ИНН 02006201910221

Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилген күнү:

2019-жылдын 20-июну

Устав кабыл алынган күнү: 21.11.2019 г.

Туруктуу иштөөчү коллегиалдуу

жетектөөчү органы - Президиум

«Социал-демократы» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

Шайлоонун жыйынтыгы: 2.14% (Толук)


Партиялардын тизмесине кайтуу