«Чон казат» партиясы

Кыскача саясый партиянын аталышы: СП «Чоң казат»  

Кирүү күнү: ЮЖБР 02.04.2012 ж.   

Саясый партиянын түзүлүшү:

Ыктыярдуу коомдук бирикме

Партияны каттоо: КР юстиция министрлиги

регистрация номери: 122189-3300-СП, код ОКПО 27704226   

Уставтын кабыл алынган куну : 01.03.2012 г  

Регионалдык бѳлүмдѳрдүн катталган саны: жок

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Саясий Кеңеш

 

«Чон казат» партиясынын талапкерлеринин тизмеси


Партиялардын тизмесине кайтуу