«Ыйман Нуру» партиясы

Саясий партиянын кыскартылган аталышы: "Ыйман Нуру" АӨСП

 ЮЖБРге кирген күнү: 2012-жылдын 27-июну

Саясий партияны түзүү методу: Уюштуруучулардын 2012-жылдын 25-апрелиндеги чечими

Уставдын кабыл алынган күнү: 2012-жылдын 25-апрели

Катталган аймактык бөлүмдөрдүн саны: - жеткиликтүү эмес

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Партиянын Саясий Кеңеши

 

«Ыйман Нуру» партиясынын талапкерлеринин тизмеси


Партиялардын тизмесине кайтуу