«Мекеним Кыргызстан» партиясы

Саясий партиянын кыскартылган аталышы: "Мекеним Кыргызстан" CП

ЖИН, ЮЖБМРне кирген күнү : 02711201510266 , 24.05.2019.Саясий партияны түзүү ыкмасы:

Уставдын кабыл алынган күнү: 24.05.2019-ж.

Катталган адамдардын саны аймактык бөлүмдөр:Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Саясий Кеңеш

 

«Мекеним Кыргызстан» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

Шайлоонун жыйынтыгы: 23.65% (Толук)


Партиялардын тизмесине кайтуу