«Мекен Ынтымагы» партиясы

Саясий партиянын кыскача аталышы: МЫ

ЮЖБР кирүү датасы: 2010 – ж  23-июну

Саясий партиянын түзүлүшү: 2010 – ж  23-июну

Уставдын кабыл алынган датасы: 2014 ж 22 март

Катталган регионалдык филиалдардын саны:

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Саясий Кенеш.

 

 

«Мекен Ынтымагы» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

Шайлоонун жыйынтыгы: 0.63% (Толук)


Партиялардын тизмесине кайтуу