«Афганцы» партиясы

Саясий партиянын кыскартылган аталышы:

ЮЖБКга киргизилген күнү:14.10.1994

Саясий партияны түзүү ыкмасы

Уставынын кабыл алынган күнү:14.10.1994

Катталган аймактык бөлүмдөрүнүн саны: 23

Туруктуу иш алып баруучу коллегиалдуу органы: Партиянын саясий кеңеши

 

«Афганцы» партиясынын талапкерлеринин тизмеси


Партиялардын тизмесине кайтуу