Чүй облусу, №30 Ысык-Ата шайлоо округу

20:00гө карата катышкандар - 34.67%

Участкалык шайлоо комиссияларынын саны: 69

Талапкерлер АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 30 192 30 206
Касымов Аскар Тумурчинович 1 047 3.47% 1 048 3.47%
Курманов Байыш Жантаевич 2 828 9.37% 2 828 9.36%
Таштанбеков Акбокон Дукенович 4 830 16% 4 830 15.99%
Дурсунов Атамша Латифович 3 377 11.19% 3 377 11.18%
Джыргалбаев Нурбек Усенкулович 2 996 9.92% 2 996 9.92%
Бекитаев Мирлан Абдыбекович 1 123 3.72% 1 123 3.72%
Эдигеев Джанат Асылбекович 4 523 14.98% 4 545 15.05%
Рыскулов Максат Борисович 2 807 9.3% 2 807 9.29%
Садовников Вадим Александрович 1 216 4.03% 1 216 4.03%
Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович 289 0.96% 289 0.96%
Кожокеев Акылбек Алмарбекович 530 1.76% 529 1.75%
Барына каршы 3 392 11.23% 3 392 11.23%