Партия жөнүндө маалымат, жаңылыктар

Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана «Багыт»нын талапкерлеринин тизмеси

Талапкерлердин жыйынтыгы

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 12 674 0.98% 12 708 0.98%
Бишкек шаары 1 156 0.78% 1 159 0.79%
Ош шаары 229 0.38% 229 0.38%
Ысык-Көл облусу 1 735 1.62% 1 735 1.62%
Нарын облусу 658 0.83% 658 0.83%
Чүй облусу 1 881 0.99% 1 884 0.99%
Талас облусу 888 1.39% 889 1.39%
Ош облусу 1 635 0.58% 1 635 0.58%
Жалал-Абад облусу 3 420 1.37% 3 447 1.39%
Баткен облусу 967 0.9% 967 0.9%
Тышкы иштер министрлиги 105 1.07% 105 1.07%