Партия жөнүндө маалымат, жаңылыктар

Партия зеленых Кыргызстананын талапкерлеринин тизмеси

Талапкерлердин жыйынтыгы

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 5 291 0.41% 5 302 0.41%
Бишкек шаары 600 0.41% 602 0.41%
Ош шаары 100 0.17% 100 0.17%
Ысык-Көл облусу 569 0.53% 569 0.53%
Нарын облусу 185 0.23% 185 0.23%
Чүй облусу 858 0.45% 859 0.45%
Талас облусу 499 0.78% 499 0.78%
Ош облусу 683 0.24% 683 0.24%
Жалал-Абад облусу 847 0.34% 855 0.34%
Баткен облусу 921 0.86% 921 0.86%
Тышкы иштер министрлиги 29 0.3% 29 0.3%