Ош

Жалпы добуштардын саны: 155 718

Шайлоого катышкандар: 60 092 (38.59%)

20:00гө карата катышкандар - 38.54%

Округдук шайлоо комисияларынын саны: 1

Саясий партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 60 021 60 092
Ата Мекен 1 139 1.9% 1 139 1.9%
Бүтүн Кыргызстан 2 966 4.94% 2 967 4.94%
Альянс 9 919 16.53% 9 931 16.53%
Легалайз 433 0.72% 435 0.72%
Ыйман Нуру 3 224 5.37% 3 225 5.37%
Күчтүү регион 360 0.6% 361 0.6%
Багыт 229 0.38% 229 0.38%
Ынтымак 1 437 2.39% 1 440 2.4%
Ишеним 7 290 12.15% 7 304 12.15%
Азаттык 2 052 3.42% 2 052 3.41%
Мекенчил Эл 579 0.96% 582 0.97%
Жашылдар партиясы 100 0.17% 100 0.17%
Жашасын Кыргызстан 221 0.37% 221 0.37%
Социал-демократтар 672 1.12% 674 1.12%
Аруузат 199 0.33% 199 0.33%
Партия единения Кыргызстана 198 0.33% 198 0.33%
Улуттар биримдиги 3 492 5.82% 3 492 5.81%
Эл Үмүтү 1 512 2.52% 1 512 2.52%
Ордо 38 0.06% 38 0.06%
Улуу-Журт 410 0.68% 410 0.68%
Ата-Журт Кыргызстан 16 953 28.25% 16 974 28.25%
Барына каршы 1 009 1.68% 1 009 1.68%