Ысык-Көл облусу

Жалпы добуштардын саны: 315 084

Шайлоого катышкандар: 107 216 (34.03%)

20:00гө карата катышкандар - 33.85%

Округдук шайлоо комисияларынын саны: 3

Саясий партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 107 153 107 216
Ата Мекен 2 722 2.54% 2 722 2.54%
Бүтүн Кыргызстан 1 159 1.08% 1 159 1.08%
Альянс 6 073 5.67% 6 073 5.66%
Легалайз 447 0.42% 447 0.42%
Ыйман Нуру 10 031 9.36% 10 031 9.36%
Күчтүү регион 331 0.31% 331 0.31%
Багыт 1 735 1.62% 1 735 1.62%
Ынтымак 19 501 18.2% 19 504 18.19%
Ишеним 12 478 11.65% 12 540 11.7%
Азаттык 3 007 2.81% 3 008 2.81%
Мекенчил Эл 3 495 3.26% 3 495 3.26%
Жашылдар партиясы 569 0.53% 569 0.53%
Жашасын Кыргызстан 900 0.84% 900 0.84%
Социал-демократтар 2 625 2.45% 2 625 2.45%
Аруузат 528 0.49% 528 0.49%
Партия единения Кыргызстана 1 222 1.14% 1 222 1.14%
Улуттар биримдиги 2 106 1.97% 2 106 1.96%
Эл Үмүтү 10 290 9.6% 10 291 9.6%
Ордо 528 0.49% 528 0.49%
Улуу-Журт 1 235 1.15% 1 235 1.15%
Ата-Журт Кыргызстан 15 117 14.11% 15 119 14.1%
Барына каршы 3 317 3.1% 3 317 3.09%