Ош облусу

Жалпы добуштардын саны: 741 945

Шайлоого катышкандар: 280 003 (37.74%)

20:00гө карата катышкандар - 37.73%

Округдук шайлоо комисияларынын саны: 8

Саясий партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 279 967 280 003
Ата Мекен 8 069 2.88% 8 072 2.88%
Бүтүн Кыргызстан 25 586 9.14% 25 788 9.21%
Альянс 34 449 12.3% 34 520 12.33%
Легалайз 1 305 0.47% 1 305 0.47%
Ыйман Нуру 13 327 4.76% 13 327 4.76%
Күчтүү регион 1 697 0.61% 1 699 0.61%
Багыт 1 635 0.58% 1 635 0.58%
Ынтымак 17 130 6.12% 17 132 6.12%
Ишеним 42 681 15.25% 42 694 15.25%
Азаттык 13 369 4.78% 13 370 4.77%
Мекенчил Эл 2 341 0.84% 2 341 0.84%
Жашылдар партиясы 683 0.24% 683 0.24%
Жашасын Кыргызстан 552 0.2% 552 0.2%
Социал-демократтар 1 733 0.62% 1 735 0.62%
Аруузат 1 393 0.5% 1 393 0.5%
Партия единения Кыргызстана 1 360 0.49% 1 363 0.49%
Улуттар биримдиги 11 460 4.09% 11 462 4.09%
Эл Үмүтү 5 313 1.9% 5 316 1.9%
Ордо 271 0.1% 271 0.1%
Улуу-Журт 2 291 0.82% 2 291 0.82%
Ата-Журт Кыргызстан 57 758 20.63% 57 779 20.64%
Барына каршы 2 862 1.02% 2 861 1.02%