Талас облусу

Жалпы добуштардын саны: 161 911

Шайлоого катышкандар: 63 847 (39.43%)

20:00гө карата катышкандар - 39.42%

Округдук шайлоо комисияларынын саны: 2

Саясий партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 63 829 63 847
Ата Мекен 1 998 3.13% 1 999 3.13%
Бүтүн Кыргызстан 2 361 3.7% 2 362 3.7%
Альянс 4 858 7.61% 4 860 7.61%
Легалайз 158 0.25% 158 0.25%
Ыйман Нуру 6 528 10.23% 6 532 10.23%
Күчтүү регион 946 1.48% 948 1.48%
Багыт 888 1.39% 889 1.39%
Ынтымак 5 433 8.51% 5 438 8.52%
Ишеним 13 740 21.53% 13 747 21.53%
Азаттык 4 748 7.44% 4 749 7.44%
Мекенчил Эл 1 415 2.22% 1 417 2.22%
Жашылдар партиясы 499 0.78% 499 0.78%
Жашасын Кыргызстан 523 0.82% 523 0.82%
Социал-демократтар 1 238 1.94% 1 238 1.94%
Аруузат 250 0.39% 250 0.39%
Партия единения Кыргызстана 773 1.21% 774 1.21%
Улуттар биримдиги 722 1.13% 722 1.13%
Эл Үмүтү 3 991 6.25% 3 995 6.26%
Ордо 495 0.78% 495 0.78%
Улуу-Журт 232 0.36% 233 0.36%
Ата-Журт Кыргызстан 4 776 7.48% 4 779 7.49%
Барына каршы 1 299 2.04% 1 298 2.03%