Чүй облусу

Жалпы добуштардын саны: 611 672

Шайлоого катышкандар: 190 062 (31.07%)

20:00гө карата катышкандар - 30.69%

Округдук шайлоо комисияларынын саны: 6

Саясий партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 189 904 190 062
Ата Мекен 7 016 3.69% 7 022 3.69%
Бүтүн Кыргызстан 8 324 4.38% 8 326 4.38%
Альянс 11 487 6.05% 11 492 6.05%
Легалайз 1 984 1.04% 1 988 1.05%
Ыйман Нуру 9 710 5.11% 9 711 5.11%
Күчтүү регион 2 280 1.2% 2 280 1.2%
Багыт 1 881 0.99% 1 884 0.99%
Ынтымак 29 264 15.41% 29 320 15.43%
Ишеним 24 329 12.81% 24 336 12.8%
Азаттык 8 845 4.66% 8 853 4.66%
Мекенчил Эл 3 052 1.61% 3 052 1.61%
Жашылдар партиясы 858 0.45% 859 0.45%
Жашасын Кыргызстан 1 060 0.56% 1 061 0.56%
Социал-демократтар 11 523 6.07% 11 528 6.07%
Аруузат 902 0.47% 902 0.47%
Партия единения Кыргызстана 3 715 1.96% 3 738 1.97%
Улуттар биримдиги 3 053 1.61% 3 056 1.61%
Эл Үмүтү 10 604 5.58% 10 597 5.58%
Ордо 2 524 1.33% 2 526 1.33%
Улуу-Журт 1 111 0.59% 1 111 0.58%
Ата-Журт Кыргызстан 21 398 11.27% 21 471 11.3%
Барына каршы 7 009 3.69% 7 010 3.69%