КР ТИМ

Жалпы добуштардын саны: 84 128

Шайлоого катышкандар: 9 825 (11.68%)

20:00гө карата катышкандар - 9.79%

Округдук шайлоо комисияларынын саны: 1

Саясий партиялар АЭУ * Кол менен эсептөө
Бардыгы 9 825 9 825
Ата Мекен 705 7.18% 706 7.19%
Бүтүн Кыргызстан 2 241 22.81% 2 242 22.82%
Альянс 802 8.16% 802 8.16%
Легалайз 27 0.27% 27 0.27%
Ыйман Нуру 761 7.75% 762 7.76%
Күчтүү регион 24 0.24% 24 0.24%
Багыт 105 1.07% 105 1.07%
Ынтымак 1 091 11.1% 1 092 11.11%
Ишеним 1 093 11.12% 1 095 11.15%
Азаттык 605 6.16% 606 6.17%
Мекенчил Эл 202 2.06% 202 2.06%
Жашылдар партиясы 29 0.3% 29 0.3%
Жашасын Кыргызстан 21 0.21% 21 0.21%
Социал-демократтар 189 1.92% 190 1.93%
Аруузат 18 0.18% 18 0.18%
Партия единения Кыргызстана 74 0.75% 75 0.76%
Улуттар биримдиги 198 2.02% 199 2.03%
Эл Үмүтү 372 3.79% 372 3.79%
Ордо 17 0.17% 17 0.17%
Улуу-Журт 29 0.3% 29 0.3%
Ата-Журт Кыргызстан 799 8.13% 801 8.15%
Барына каршы 128 1.3% 128 1.3%