Өлкө боюнча

АЭУ * Кол менен эсептөө
Президенттик 1 130 318 80.89% 1 133 485 81.3%
Парламенттик 151 670 10.85% 151 931 10.9%
Баарына каршы 62 027 4.44% 62 149 4.46%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:10, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы