Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 1 110 412 79.2% 1 105 248 79.2%
Бишкек шаары 83 712 52.16% 83 920 52.28%
Ош шаары 50 073 77.41% 49 687 77.43%
Ысык-Көл облусу 133 946 93.86% 133 987 93.86%
Нарын облусу 75 756 89.78% 74 840 89.71%
Чүй облусу 151 128 73.8% 149 781 73.73%
Талас облусу 50 770 83.14% 50 785 83.17%
Ош облусу 239 526 82.38% 238 592 82.34%
Жалал-Абад облусу 229 461 87.26% 228 664 87.29%
Баткен облусу 86 518 74.02% 85 453 74.07%
Тышкы иштер министрлиги 9 522 71.43% 9 539 71.54%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы