Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 1 325 0.09% 1 337 0.1%
Бишкек шаары 835 0.52% 848 0.53%
Ош шаары 22 0.03% 22 0.03%
Ысык-Көл облусу 41 0.03% 41 0.03%
Нарын облусу 24 0.03% 24 0.03%
Чүй облусу 242 0.12% 242 0.12%
Талас облусу 22 0.04% 22 0.04%
Ош облусу 64 0.02% 64 0.02%
Жалал-Абад облусу 49 0.02% 48 0.02%
Баткен облусу 18 0.02% 18 0.02%
Тышкы иштер министрлиги 8 0.06% 8 0.06%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы