Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 7 015 0.5% 6 996 0.5%
Бишкек шаары 2 470 1.54% 2 477 1.54%
Ош шаары 169 0.26% 163 0.25%
Ысык-Көл облусу 377 0.26% 377 0.26%
Нарын облусу 424 0.5% 422 0.51%
Чүй облусу 2 701 1.32% 2 689 1.32%
Талас облусу 222 0.36% 223 0.37%
Ош облусу 216 0.07% 216 0.07%
Жалал-Абад облусу 241 0.09% 238 0.09%
Баткен облусу 108 0.09% 104 0.09%
Тышкы иштер министрлиги 87 0.65% 87 0.65%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы