Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 6 890 0.49% 6 885 0.49%
Бишкек шаары 2 142 1.33% 2 148 1.34%
Ош шаары 331 0.51% 332 0.52%
Ысык-Көл облусу 161 0.11% 161 0.11%
Нарын облусу 229 0.27% 226 0.27%
Чүй облусу 1 642 0.8% 1 634 0.8%
Талас облусу 289 0.47% 290 0.47%
Ош облусу 1 470 0.51% 1 469 0.51%
Жалал-Абад облусу 402 0.15% 401 0.15%
Баткен облусу 209 0.18% 209 0.18%
Тышкы иштер министрлиги 15 0.11% 15 0.11%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы