Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 2 652 0.19% 2 652 0.19%
Бишкек шаары 1 076 0.67% 1 078 0.67%
Ош шаары 68 0.11% 68 0.11%
Ысык-Көл облусу 83 0.06% 83 0.06%
Нарын облусу 113 0.13% 112 0.13%
Чүй облусу 521 0.25% 520 0.26%
Талас облусу 544 0.89% 544 0.89%
Ош облусу 124 0.04% 124 0.04%
Жалал-Абад облусу 74 0.03% 74 0.03%
Баткен облусу 30 0.03% 30 0.03%
Тышкы иштер министрлиги 19 0.14% 19 0.14%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы