Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 33 012 2.35% 32 979 2.36%
Бишкек шаары 13 644 8.5% 13 674 8.52%
Ош шаары 2 882 4.46% 2 871 4.47%
Ысык-Көл облусу 1 102 0.77% 1 102 0.77%
Нарын облусу 1 048 1.24% 1 045 1.25%
Чүй облусу 7 167 3.5% 7 139 3.51%
Талас облусу 980 1.6% 980 1.6%
Ош облусу 3 516 1.21% 3 515 1.21%
Жалал-Абад облусу 1 422 0.54% 1 404 0.54%
Баткен облусу 919 0.79% 918 0.8%
Тышкы иштер министрлиги 332 2.49% 331 2.48%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы