Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 2 491 0.18% 2 490 0.18%
Бишкек шаары 921 0.57% 924 0.58%
Ош шаары 29 0.04% 29 0.05%
Ысык-Көл облусу 64 0.04% 64 0.04%
Нарын облусу 182 0.22% 182 0.22%
Чүй облусу 830 0.41% 827 0.41%
Талас облусу 163 0.27% 163 0.27%
Ош облусу 109 0.04% 109 0.04%
Жалал-Абад облусу 146 0.06% 145 0.06%
Баткен облусу 29 0.02% 29 0.03%
Тышкы иштер министрлиги 18 0.14% 18 0.14%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы